info@issaosgb.com

Çalışma Saatleri : Pzt - Cmrt 8:00 - 18:30
  İletişim : 0(242) 606 00 66

Sağlık ve Güvenlik Planı

23/12/2003 tarihli ve 25434 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ” Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği ” gereğince Yapı alanında yürütülen faaliyetlerin dikkate alınarak, uygulanacak kuralları belirleyen bir sağlık ve güvenlik planının hazırlanması gerekmektedir.

Yapı işlerinde iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi ve alınacak önlemlerin, işyerinde uygulanacak kuralların belirlenmesi amacıyla hazırlanan plan, aşağıda belirtilen konular ve gerekli görülen diğer konularla iş sağlığı güvenliği önlemlerini kapsamalıdır.
Şantiyenin kurulması, işletilmesi, kaldırılması,
İşyeri organizasyonu,
Görev ve sorumluluklar,
İşçilerin işe başlatılması süreci,
İş süreçleri,
Her bir iş sürecine ilişkin tehlike belirleme, risk değerlendirme / risk analizleri,
İşyerinde sağlık ve güvenlik eğitimi,
Makine, ekipman ve alet kullanımı,
Saha kontrolü,
Acil Durum Planı,
Çevre koruma önlemleri,
Kişisel Koruyucu Donanım Sağlanması ve Kullanması,
Şantiye İş Güvenliği Talimatları.
Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği hükümleri gereğince Sağlık ve Güvenlik Planının Sağlık ve Güvenlik Koordinatörünce hazırlanması gerekmektedir. İşsa OSGB bünyesinde barındırdığı, İş Güvenliği Uzmanı olan mühendislerle yapı işyerlerinde Sağlık Güvenlik Planı hazırlanması hizmeti de vermektedir.