info@issaosgb.com

Çalışma Saatleri : Pzt - Cmrt 8:00 - 18:30
  İletişim : 0(242) 606 00 66

OHSAS 18001 Yönetim Sistemi

İşletmelerde karşılaşılan en önemli insan kaynakları sorunlarından biri, çalışanların emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmamalarıdır. İşletmelerin daha iyi rekabet koşullarına ulaşabilmesi için çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda planlı ve sistemli çalışmalar yürütmeleri…

Detaylı Bilgi

Teh. Mad. Güvenlik Danışmanlığı

ADR / IMDG / RID’e göre, tehlikeli maddelerin lojistiği sürecinde, ulusal ve uluslararası karmaşık mevzuat yapılarına uyulması gerekmektedir. Tüm ulusal ve uluslararası düzenlemelere uyumlu hale gelmek ve güncel kalmak artık çok kolay. Bu hizmetimiz; tehlikeli…

Detaylı Bilgi

Patlamada Korunma Dökümanı

Hizmetlerimizin en önemli kısmını Patlamadan Korunma ile Parlayıcı ve Patlayıcılardan Direktifi Yönetmeliği ve eklerinin firmanızda uygulanması ve yönetmeliğin öngördüğü belgelerden “Patlamadan Korunma Dökümanı” hazırlıyoruz. Patlamaların önlenmesi ve bunlardan korunmayı sağlamak amacıyla işveren, aşağıda belirtilen temel…

Detaylı Bilgi

Sağlık ve Güvenlik Planı

23/12/2003 tarihli ve 25434 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ” Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği ” gereğince Yapı alanında yürütülen faaliyetlerin dikkate alınarak, uygulanacak kuralları belirleyen bir sağlık ve güvenlik planının hazırlanması gerekmektedir. Yapı işlerinde…

Detaylı Bilgi

Acil Durum Eylem Planı

İş güvenliği uzmanlarımız tarafından her işletmenin kendine has durumlarının tespit edilmesi sureti ile ilk yardım, yangınla mücadele, kişilerin tahliyesi, ciddi ve takın tehlikeyle karşılaşması halinde yapılması gerektğine dair hazırlanan planlama raporudur. Amaç İşyerindeki çalışma ortamı,…

Detaylı Bilgi

Risk Değerlendirmesi

Uzman kadromuz tarafından iş yerlerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin, çalışanlara işyerine ve çevresine verebileceği zararların ve bunlara karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla risk büyüklüğünün tahmin edilmesi ve riskin kabul edilip edilemeyeceği konusunda…

Detaylı Bilgi

Periyodik Muayeneler

Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar. Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır: İşe girişlerinde. İş değişikliğinde. İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan…

Detaylı Bilgi

İş Yeri Hemşiresi

Yasal yönetmeliğe göre iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışan, veri toplamada ve gerekli kayıtları düzenlemede hekime yardım eden sağlık çalışanlarına işyeri hemşiresi ya da diğer adı…

Detaylı Bilgi

İş Güvenliği Uzmanlığı

İŞSA OSGB bünyesinde görevlendirilen her İş Güvenliği Uzmanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği kanun ve yönetmelikler çerçevesinde görev yapar. İŞSA OSGB İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği gereği İşletmenin tehlike sınıfına…

Detaylı Bilgi

İşyeri Hekimliği

İŞSA OSGB bünyesinde görevlendirilen her İşyeri hekimi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği kanun ve yönetmelikler çerçevesinde görev yapar. İŞSA OSGB de görevlendirilecek iş yeri hekimlerimizin hizmete başlayacağı işyerinin bulunduğu sektöre aşina olmasına dikkat edilir.…

Detaylı Bilgi