info@issaosgb.com

Çalışma Saatleri : Pzt - Cmrt 8:00 - 18:30
  İletişim : 0(242) 606 00 66

Sertifikalandırma

Sertifikalandırma, İşverenler tüm çalışanlarını iş sağlığı ve güvenliği ile çalışma hayatına dair hak ve sorumlulukları hakkında bilgilendirmekle yükümlüdür.

İşsa OSGB verdiği İş Güvenliği Hizmetleri çerçevesinde çalışanların temel İSG eğitimlerini deneyimli iş güvenliği uzmanları ve hekimler ile gerçekleştirir.

15 Mayıs 2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik ile İSG Eğitimlerini verecek kişi ve kurumlar belirlenmiştir

İşsa OSGB çalışanların işe başlama eğitimleri, iş ve işyeri değişikliği,uzun süreli işten uzak kalma ve kullanılan donanımın ardından, yeni çalışma koşullarına yönelik olarak eğitimler verir.

Bu eğitimler düzenli aralıklarla tekrarlanır. Yeni yönetmeliğe göre tehlike sınıflarına göre eğitim saatleri ve sıklıkları da değişmiştir.

Çalışanlara verilecek eğitimler, çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince;

* Az tehlikeli işyerleri için en az 8 saat verilecek ve 3 yılda en az bir kere tekrarlanacak.
* Tehlikeli işyerleri için en az 12 saat ve 2 yılda en az bir defa tekrarlanacak.
* Çok tehlikeli işyerleri için en az 16 saat ve yılda en az bir defa tekrarlanacak.

Eğitimler işletmelerde sağlıklı ve güvenli ortamlar yaratmak, iş kazaları ve meslek hastalıklarını azaltmak amacıyla düzenlenmektedir. Bu eğitimlerde çalışanlar yasal hak ve sorumlulukları konusunda ve karşılaşabilecekleri mesleki riskler ve bu riskler için alınması gerekli tedbirler konusunda bilinçlendirilirler.

Eğitim Konuları

1. Genel konular
a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
c) İşyeri temizliği ve düzeni,
ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

2. Sağlık konuları
a) Meslek hastalıklarının sebepleri,
b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
ç) İlkyardım (Yetkilendirilmiş Kurs Tarafından)

3. Teknik konular
a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
b) Elle kaldırma ve taşıma,
c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
d) Ekranlı araçlarla çalışma,
e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
f) İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,
ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
ı) Tahliye ve kurtarma